tumblr stocking sexy and remington nylon 12 for sale